Prihlásenie

Počet návštev

Dnes 72

Včera 138

Týždeň 826

Mesiac 2446

Všetko 40602

Currently are 4 guests and no members online

Najvýznamnejší partneri

Opravný termín záverečného testu z predmetu Výkonová elektronika

Termín opravného záverečného testu z predmetu VE je 12.01.2015 o 08:00 hod. a 09:00 hod. v miestnosti AB 21. Pre účasť na termíne je nutné prihlásenie prostredníctvom vzdelávania

Študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS

Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline v spolupráci so Spoločnou odborovou skupinou IAS/IES IEEE v rámci Československej sekcie IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň v dňoch

  • 9. 3. 2015– 13. 3. 2015 pre doktorandský stupeň,
  • 13. 4. 2015 – 17. 4. 2015 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,

v týchto oblastiach výskumu:

  • Elektrotechnika a elektroenergetika,
  • Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie,
  • Biomedicínske inžinierstvo.

V každej oblasti výskumu v jednotlivých stupňoch budú ocenené prvé tri miesta nasledovne:

1. miesto 200€
2. miesto 150€
3. miesto  100€

Víťazi v jednotlivých oblastiach výskumu v doktorandskom stupni sa môžu zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2015 v Prahe. Ďalšie pokyny a presný termín súťaže nájdete priebežne na www.fel.uniza.sk.

Vyhodnotenie výsledkov zápočtovej písomky z VPM

Výsledky písomky si môžete prísť pozrieť na katedru. Opravný termín bude zverejnený v januári budúceho roka na našej webovej stránke a taktiež na https://www.facebook.com/kme.uniza

Čítať ďalej: Vyhodnotenie výsledkov zápočtovej písomky z VPM

Zmena termínu podávania prihlášok na TMR15

Dovoľujeme si vás informovať o zmene termínu pre podávanie návrhov súťažných projektov. Uzávierka sa bude konať dňa 5.2.2015.

Záverečný test z VPM

Záverečný test z predmetu výkonové polovodičové meniče sa uskutoční v 13-tom týždni ZS, dňa 17.12.2014 v miestnosti Aula A5 v čase 7:30. Účasť je povinná. Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť minimálne hodnotenie na úrovni 60%.