Prihlásenie

Počet návštev

Dnes 94

Včera 96

Týždeň 506

Mesiac 506

Všetko 79285

Currently are 3 guests and no members online

Najvýznamnejší partneri

Prezentácia Ročníkových prác

Prezentácia Ročníkových prác v akademickom roku 2015/16 sa uskutoční v dňoch 13 a 15.1.2016 od 8:00 v miestnosti AB21. Účasť všetkých študentov podľa priloženého harmonogramu  je povinná. Spracované súbory v PP sa uložia do počítača na začiatku prezentácií. Hodnotenie vykoná príslušný vedúci diplomovej práce.

Harmonogram 13.1.2016
Harmonogram 15.1.2016

Zadania záverečných prác

Zadanie diplomových prác sa uskutoční dňa 29.10.2015 o 10:00 hod. v miestnosti NI 313.

Zadanie bakalárskych prác sa uskutoční dňa 30.10.2015 o 8:00 hod. v miestnosti AB21.

Nové knihy na KME

Na Katedre Mechatroniky a Elektroniky boli za podpory Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ vytvorené 2 výučbové školiace centrá praxe s cieľom skvalitnenia vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom inovácie vzdelávacieho obsahu a podporou inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných programoch. 

Školiace centrá v miestnostiach NI313 a AB17 boli vybavené odbornou literatúrou, študijnými pomôckami IKT, licenciami na študijné pomôcky/SW/ licenciami s inovovaným digitálnym obsahom a študijnými pomôckami aplikačného typu. Zoznam literatúry ktorá je k dispozícií hlavne pre študentov nájdete v článku nižšie. V prípade záujmu kontaktuje Ing. Ondreja Hocka.

Čítať ďalej: Nové knihy na KME

Vybrané záverečné práce

Aktualizované 27.10.2015

V linkoch nižšie sú zverejnené vybrané záverečné práce študentov končiacich ročníkov. Študenti ktorý ešte nemajú vybranú prácu sú označený otáznikom.

Diplomové práce
Bakalárske práce

Zadania diplomových a bakalárskych prác pre rok 2015/2016

Aktualizované 20.10.2015

Záujemcovia o riešenie práce sa prihlásia u príslušného vedúceho práce, ktorý v prípade viacerých záujemcov má právo výberu. Prihlasovanie záverečných prác bude uzatvorené 22.10.2015.

Zadania DP

Zadania BP