Termín konania štátnych skúšok : 5.6.2019 (streda), miestnosti AB 117 a AB 113. Miestnosť AB 021 je študentom k dispozícií ako „servisná“ miestnosť, kde si môžu odložiť veci a tráviť čas počas štátnicového dňa. Začiatok štátnych skúšok je naplánovaný cca na 8:45 h., pred samotnými obhajobami a skúškami sú všetci štátnicujúci študenti spolu predstavení skúšobnej komisii.

Prvý študent ide do komisie o cca 9:00 h. Časy v harmonograme sú len orientačné, preto je nutné, aby študenti boli pripravení na skúšanie aspoň s polhodinovým predstihom!!! Študenti, ktorí sú plánovaní na poobedie, musia počítať i s tým, že by mohli ísť do komisie aj pred obedňajšou prestávkou.
 
Je potrebné, aby študenti doručili e-mailom do dňa 2.6.2019 (nedeľa večer) tajomníkom komisií (Ing. Peter Sojka, peter.sojka@fel.uniza.sk , Ing. Michal Pipíška, michal.pipiska@fel.uniza.sk ) svoje prezentácie. Čas, vyhradený na prezentáciu diplomovej práce pri obhajobe je 15 minút. Nasleduje diskusia k diplomovým prácam – 10 minút a 15 minút je rezervovaných na predmet štátnej skúšky. Posudky na diplomové práce študenti nájdu v CRZP, najneskôr 3 dni pred konaním štátnic. Vedúci práce i oponenti majú povinnosť ich tam vložiť, originály si stačí prevziať  v deň štátnic od tajomníka komisie. Povinnosťou štátnicujúcich študentov je pripraviť si reakcie a odpovede na otázky, ktoré nájdu v posudkoch, vhodné je zakomponovať otázky z posudkov a reakcie na ne do prezentácií. Je potrebné mať so sebou index, do ktorého sa zapíšu známky z obhajoby práce a predmetu štátnej skúšky.

Po absolvovaní obhajoby a štátnej skúšky pôjde každý študent s indexom ihneď na študijné oddelenie!!!

Občerstvenie si študenti zabezpečujú sami. Pre komisiu je všetko zabezpečené katedrou.

HARMONOGRAM

2. stupeň, študijný program: Výkonové elektronické systémy
zameranie: Výkonová elektronika, Mechatronické systémy,
Autotronika a elektromobilita

Štátne skúšky: 5. 6. 2019 (streda)
Komisia č. 1 AB117

Predseda prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD.
Technická univerzita Košice, FEI

Členovia

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc. Ing. Peter Drgoňa, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  Ing. Slavomír Kaščák, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  Ing. Jozef Šedo, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  Ing. Peter Čerňan, PhD.
Delta Electronics(Slovakia), s.r.o., DnV
Tajomník Ing. Peter Sojka
9:00 Bulava Jaroslav
9:40 Ďuratný Maroš
10:20 Hajdúch Tadeáš
11:00  Hudaček Daniel
11:40 Kellner Jakub
Obed  
13:30 Komolík Martin
14:10  Polovka Martin
14:50  Šimčák Marek

Komisia č. 2 AB 113

Predseda prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Technická univerzita Košice, FEI

Členovia

doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc. Ing. Anna Simonová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  Ing. Michal Praženica, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  Ing. Vlastimil Galia
A2B, Žilina
Tajomník Ing. Michal Pipíška
9:00 Červený Jakub
9:40 Hrbík Martin
10:20 Justh Tomáš
11:00  Kozoň Jozef
11:40 Moravčík Martin
Obed  
13:30 Resutík Patrik
14:10  Zelník Richard
14:50  Mičúch Roman
14:50  Rizman Michal

 

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.