V zmysle Príkazu rektora č. 7/2020, Dodatku č. 1 k Príkazu rektora 7/2020 a jednaní na Kolégiách rektora Vám predkladám nasledovný rámcový pokyn pre odovzdávanie záverečných bakalárskych a inžinierskych prác na FEIT UNIZA v akademickom roku 2019/2020.

Celé znenie dokumentu Rámcový pokyn pre odovzdávanie záverečných prác na FEIT v AR 2019/2020

Celé znenie dokumentu DODATOK č.1 k Príkazu rektora č.7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Žilinskej univerzite v Žiline

Ako objednať väzbu a tlač záverečnej práce?

Cenník – Viazanie a tlač záverečných prác cez on-line objednávkový systém

 

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.