Do dňa 25.10.2019 sú študenti 3. rocnika Bc. stupňa povinný vybrať si jednu z tém zo zoznamu bakalárskych prác. Postup je nasledovný:

  • navštíviť vedúceho práce (konzultanta) pre priradenie a potvrdenie témy
  • 28.10.2019 - vypracovanie oficiálnych zadaní bakalárskych prác
  • 29.10.2019 - oficiálne prevzatie zadaní bakalárskych prác u doc. Koniara v miestnosti AB 025
  Vedúci práce (konzultant) Študent Typ práce Názov práce Externý zadávateľ
1 Simonová   BP Nastavovanie parametrov riadiacich prvkov systémov  
2 Paškala   BP Aplikácie Industry 4.0 v podmienkach výučbového laboratória  
3 Pavlásek   BP Vývoj a overenie riadenia motorického modulu pomocou kognitívneho modulu so zabudovanou technológiou IoT  
4 Koňarik   BP Prehľad súčasného stavu spôsobu riadenia DC/DC meničov  
5 Hock   BP Návrh komunikačného modulu pre SPI protokol  
6 Hock   BP Tvorba knižnice pre ovládanie farebného displeja využívajúceho SPI rozhranie  
7 Dávid Goldyniak (Frivaldský)   BP Návrh plastovej vodiacej lišty zdvíhača okien s redukovanou hrúbkou steny Brose
8 Pančík   BP Realizácia komunikačnej brány  zbernica CAN - sieť Ethernet  
9 Pančík   BP Metódy detekcie prítomnosti a meranie koncentrácie CO plynu pomocou elektrochemického snímača  
10 Pančík   BP Návrh využitia záznamového zariadenia na báze prvkov MEMS v mechatronike  
11 Pančík   BP Príčiny zvolávacích akcií automobilov z pohľadu kvality automobilového softvéru  
12 Pančík   BP Metódy vizuálneho programovania hradlových polí FPGA  
13 Pančík   BP Car-e-Baby zariadenie pre zabránenie zabudnutia detí v aute  
14 Pančík   BP Programovanie embedded systémov na báze open-source (ARDUINO, Raspberry PI, Beaglebone) v prostredí LabVIEW/MATLAB  
15 Pančík   BP Metódy výučby algoritmizácie a programovania na technických fakultách  
16 Pančík   BP Programovanie webových testovacích prostredí pre  používateľské rozhrania v autotronike  
17 Sitar (Frivaldský)   BP Analýza chybovosti meniča s PWM spínaním pre rôzne podmienky okolia Semikron
18 Sitar (Frivaldský)   BP Databázy konkurenčných modulov SEMiX a SEMiX press fit Semikron
19 Koniar (Šindler)   BP Prepojenie vybraných senzorov elektrických i neelektrických veličín s prostredím LabVIEW  
20 Koňarik   BP Modelovanie a riadenie DC/DC meničov  
21 Rendek (Frivaldský)   BP Analýza nabíjacích charakteristík Li-Ion akumulátorov a SW návrh grafického užívateľského rozhrania na voľbu nabíjacích charakteristík Delta
22 Pavlásek   BP Návrh systému monitorovania, identifikácie a autentifikácie objektov v exteriéroch pomocou autonómneho lietajúceho prostriedku (UAV)  
23 Bulava   BP Návrh a vytvorenie algoritmu pre ovládanie kamery  
24 Resutík   BP Návrh a realizácia riadiacej dosky pre eATV   
25 Zelník   BP Návrh a realizácia zariadenia pre leptanie DPS  
26 Kellner   BP Návrh a realizácia osvitky pre osvit obojstranných plošných spojov  
27 Šimčák   BP Návrh flyback meniča pre balansovací systém  
28 ZF Slovakia (Frivaldský)   BP Concept for the recuperation during damping by e-drive ZF Slovakia
29 ZF Slovakia (Frivaldský)   BP Concept and behavioral model for autonomous RC-car (basis is the donkey car) ZF Slovakia
30 ZF Slovakia (Frivaldský)   BP Create a AI concept that evaluates production data and proposes countermeasures (e.g. matching of different batches) in order to achieve OK product ZF Slovakia

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.