ELEKTROTECHNIKA – I. stupeň štúdia (Bc.)

Odporúčaný študijný plán

Škola: Žilinská univerzita                                                                           Fakulta: EIT / Žilina

Študijný odbor: Elektrotechnika                                        Forma: Denné bakalárske štúdium

Študijný program: Elektrotechnika                                                                                             

Ročník: 1

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Matematika 1

4-4-0

doc. Špániková

9

 

Elektrické obvody 1

2-2-0

prof. Čápová

6

 

Algoritmizácia a programovanie

2-2-0

doc. Vestenický

6

 

Úvod do fyziky

2-1-0

prof. Bury

5

 

Základy elektroinžinierstva

1-2-0

doc. Pospíšil

4

Letný semester

Povinné predmety

 

Matematika 2

4-3-0

doc. Špániková

8

 

Elektrické obvody 2

2-2-0

prof. Čápová

5

 

Fyzika 1

3-2-1

prof. Bury

7

 

Programovanie v C++

2-2-0

doc. Vestenický

5

 

Meranie a meracie systémy

2-0-3

doc. Gutten

5

 
 

 

Ročník: 2

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Matematika 3

3-2-0

doc. Špániková

6

 

Elektrické obvody 3

3-2-1

prof. Čápová

7

 

Fyzika 2

3-2-1

prof. Bury

7

 

Elektronika 1

2-0-3

doc. Hargaš

5

 

Programovacie jazyky

1-0-2

doc. Otčenášová

5

Letný semester

Povinné predmety

 

Automatická regulácia 1

2-2-0

doc. Simonová

5

 

Elektronika 2

2-0-3

doc. Hargaš

6

 

Elektrické stroje

4-1-2

prof. Hrabovcová

7

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Výkonové elektronické systémy

 

Mechatronika

2-0-2

doc. Pavlásek

6

 

Mechatronická a autotronická senzorika

2-0-2

doc. Hargaš

6

 

Mikroprocesorové systémy

3-0-2

doc. Koniar

6

 
 

Ročník: 3

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Elektrické prístroje

2-0-2

doc. Rafajdus

6

 

Výkonová elektronika

3-0-2

prof. Špánik

6

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Výkonové elektronické systémy

 

Počítače v priemyselnej automatizácii

2-0-2

doc. Simonová

6

 

Automatická regulácia 2

2-1-1

doc. Simonová

6

 

Elektrické pohony 1

2-1-1

doc. Rafajdus

6

Letný semester

Povinné predmety

 

Výkonové polovodičové systémy

3-0-2

doc. Frivaldský

4

 

Cudzí jazyk

0-2-0

ÚCJ

3

 

Vypracovanie a obhajoba bakalárskej práce

0-10-0

 

10

 

Predmet štátnej skúšky

0-2-0

 

5

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Výkonové elektronické systémy

 

Bakalársky projekt z výkonových elektronických systémov

0-3-0

doc. Frivaldský

4

 

Návrh elektronických zariadení

1-1-3

doc. Drgoňa

4

 

 

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.