Dňa 4.4.2019 sa bude konať exkurzia do firmy Brose Prievidza, spol. s r.o..

Exkurzia je odporúčaná pre študentov všetkých ročníkov zo študijných programov:

 • Autotronika
 • Výkonové polovodičové systémy
 • a Elektrické pohony
 • v prípade voľného miesto aj príbuzné študijné programy

Nahlasovať sa môžete u Ing. Ondrej Hocka do 29 .3.2019 v miestnosti AB113.

Priebeh exkurzie:

 • 8:00 Začiatok exkurzie, odchod z pred internátov Veľký diel
 • 9:30 Príchod do firmy Brose Prievidza
 • Prezentácia plánovaného vývoja
 • Prezentácia pracovných pozícií
 • Prezentácia portfólia firmy BROSE
 • 12:00 Odchod do Žiliny
 • 14:00 Záver exkurzie, návrat pred internáty Veľký diel

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 •  GPS: 49.204119,18.754819
 •  +421 41 513 1601
 •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.