Finálové kolo stredoškolskej súťaži Technická myšlienka roka 2019 sa uskutoční 24.4.2019 v pristoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Prihlásené projekty sú rozdelené do dvoch kategórií. Kategória Mechatronika sa bude konať v miestnosti AF106 a kategória Elektronika a IT bude prebiehať v miestnosti AB21. V každej kategórii je 9 súťažných projektov a predpokladaný čas na prezentáciu jedného projektu a následné otázky je 20 minút. Prezentáciu odporúčame pripraviť do formátu .ppt, .pptx, .pdf alebo prezentovať formou videa. Občerstvenie, obed a parkovanie bude zabezpečené.

Súťaž finančne a materiálne podporili partneri ON Semiconductor Slovakia, a.s., Brose Prievidza, spol. s r.o., Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. a STMicroelectronics.

Harmonogram súťaže:

  • 7:00 - 8:40 Odporúčaný príchod a príprava projektov
  • 8:50 Začiatok súťaže TMR2019
  • 9:00 - 10:40 Prezentovanie projektov
  • 10:40 - 12:00 Obedná prestávka
  • 12:00 - 13:20 Prezentovanie projektov
  • 14:00 Vyhodnotenie a ukončenie súťaže TMR2019

Podrobný časový harmonogram jednotlivých kategórií nájdete v článku nižšie.

Sekcia Čas Názov práce Mená Škola
Mechatronika 9:00 Snímanie farieb predmetov Zuzana Kružliaková SOŠE Žilina
9:20 Polo autonómny model elektrického autíčka riadeného pomocou Arduino UNO a Raspberry PI 3 Matúš Mĺkvy SPŠD Trnava
9:40 Simulácia zabezpečovacích zariadení prostredníctvom PLC Simatic S7-1200 Andrej Maruniak SPŠD Trnava
10:00 Automatizované robotické rameno Martin Kuca SPŠE Košice
10:20 Dron Dávid Novák, Ján Plšek SPŠE Košice
12:00 RC autíčko Jakub Kaľata, Jozef Drábik SPŠE Košice
12:20 RC Model lietadla Patrik Rožnovjak SPŠD Košice
12:40 Automatizovaný sklad Filip Dankanin SOŠT Michalovce
13:00 Triedenie objektov podľa ich farieb Matúš Fedorčák SOŠT Humenné 
Sekcia Čas Názov práce Mená Škola
Elektronika a IT 9:00 Elektrický skúter s rekuperáciou Sebastián Zelienka SPŠ J. Murgaša
9:20 Inteligentné ovládanie farieb v laminárnych fontánach Dominik Caban SPŠ J. Murgaša
9:40 BrailleFeeder Juraj Kulich SOŠ Stará Turá
10:00 Smart Gate Roman Mariančík SOŠ Stará Turá
10:20 Inteligentné Zrkadlo Samuel Patúc SPŠ Myjava
12:00 Pásová brúska Adam Smetana SPŠ Myjava
12:20 Diaľkovo riadený dom Ivan Pohanka, Patrik Kolesár SPŠE Košice
12:40 Riadiace pulty rušňov a motorových vozňov Tomáš Onuško SPŠD Košice
13:00 Zváračka Adam Balogh, Patrik Rusnák SPŠD Košice

Organizátor súťaže

  

Partneri súťaže

         

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.