Vypracované a zviazané záverečné práce (bakalárske a diplomové) sa odovzdávajú

5. 8. 2019 (pondelok) v AB 030 (Bc. Andrea PRANDOVÁ)

od 8:00 do 10:00 hod.

Väzba záverečných prác je jednotná, zabezpečuje ju edičné stredisko Žilinskej univerzity EDIS. Bakalárske práce sú viazané v mäkkých doskách. Diplomové práce sú viazané v tvrdých doskách. Konečnú e-verziu záverečnej práce je potrebné vložiť do registra záverečných prác v *.pdf formáte NAJNESKÔR 48 hod. pred odovzdávaním práce.

Spolu so ZVIAZANÝMI PRÁCAMI (2 KS) je potrebné odovzdať:

  • 1x verziu záverečnej práce na samostatnom CD – NEVLEPUJE SA DO ZVIAZANEJ PRÁCE!!!
  • 1x vytlačený protokol o kontrole originality (netlačiť text práce!!!)
  • 2x OBOJSTRANNE VYTLAČENÚ a podpísanú licenčnú zmluvu s potvrdením o odovzdaní súborov

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.