Vypracované a zviazané bakalárske práce sa odovzdávajú

14.5.2018 (utorok) v AB 023 (doc. Simonová)

od 8:00 do 10:00 hod.

Väzba záverečných prác je jednotná, zabezpečuje ju edičné stredisko Žilinskej univerzity EDIS. Bakalárske práce sú viazané v mäkkých doskách. Konečnú e-verziu bakalárskej práce je potrebné vložiť do registra záverečných prác v *.pdf formáte NAJNESKÔR 24 hod. pred odovzdávaním práce.
Spolu so zviazanými prácami (2 ks) je potrebné odovzdať:

  • 1x verziu bakalárskej práce na samostatnom CD – NEVLEPUJE SA DO ZVIAZANEJ PRÁCE!!!
  • 1x vytlačený protokol o kontrole originality
  • 2x OBOJSTRANNE vytlačenú a podpísanú licenčnú zmluvu
  • konzultačný denník

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.