Predmety:
Spracovanie a analýza obrazu
Logické obvody
Virtuálna inštrumentácia
Image Processing and Analysis
Logical Circuits

   Meno: doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.
   Katedra mechatroniky a elektroniky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita,
   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
   Miestnosť: Budova AB, č. dv. AB025,
   +421 41 513 1625, dusan.koniar@fel.uniza.sk

 

Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (2006) – v odbore Biomedicínske inžinierstvo (ŽU v Žiline)

 • PhD. (2009) – v odbore Telekomunikácie (ŽU v Žiline)

 • doc. (2013) – v odbore Mechatronika (TU Košice)

Oblasti odborného záujmu:

 • Spracovanie a analýza obrazu pre biomedicínske a lekárske aplikácie
 • Počítačové videnie v oblasti mechatroniky a priemyselných aplikácií
 • Virtuálna inštrumentácia v prostredí NI LabVIEW: zber a vyhodnocovanie signálov, Vision Development a IMAQ
 • Logické obvody a číslicová elektronika
 • Návrh a transfer diagnostických metód z technického do lekárskeho prostredia

Riešené projekty:

 • APVV-15-0462: Výskum sofistikovaných metód analýzy dynamických vlastností mikroskopických častí respiračného systému
 • KEGA 071ŽU-4/2017: Formovanie kľúčových kompetencií a efektívna podpora mobility študentov technických fakúlt: Modelovanie, tvorba a hodnotenie koncepcií flexibilného vzdelávania
 • VEGA 1/0160/17: Farmakologické ovplyvnenie obranných mechanizmov dýchacích ciest, zápalu a remodelácie derivátmi flavonolov v podmienkach experimentálnej alergickej astmy

Publikačná činnosť: (najvýznamnejšie publikácie)

 • ORCID report na významné publikácie (PDF)
 • KONIAR, D., HARGAŠ, L., LONCOVÁ, Z., DUCHOŇ, F., BEŇO, P.: Machine vision application in animal trajectory tracking, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 127, April 2016, Pages 258–272, ISSN: 0169-2607
 • HARGAŠ, L., KONIAR, D., ŠTOFAN, S.: Sophisticated biomedical tissue measurement using image analysis and virtual instrumentation, LabVIEW. Practical applications and solutions, Rijeka, InTech, 2011, ISBN 978-953-307-650-8, p. 155-180
 • KONIAR, D., HARGAŠ, L., ŠTOFAN, S.: Segmentation of Motion Regions for Biomechanical Systems, Procedia Engineering, Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems, Vol. 48, 2012, ELSEVIER, ISSN: 1877-7058
 • KONIAR, D., HARGAŠ, L., ŠTOFAN, S., PAŠKALA, M.: Lightning Unit Control & Design for Highspeed Acquisition and Light Microscopy, Proceedings on IECON 2012 – 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, Montréal 25-28 October, 2012, ISBN 978-1-4673-2420-5
 • KONIAR, D., HARGAŠ, L., SIMONOVÁ, A., HRIANKA, M., LONCOVÁ, Z.: Virtual instrumentation for visual inspection in mechatronic applications, In: Procedia Engineering, Modeling of mechanical and mechatronic systems MMaMS 2014. - ISSN 1877-7058. - Vol. 96 (2014), online, s. 227-234

Ocenenia:

 • Certified LabVIEW Associate Developer – CLAD

 • Ocenenie TOP Inovácie v zdravotníctve za rok 2018 za návrh diagnostického systému pre analýzu ciliárneho epitelu dýchacích ciest

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 •  GPS: 49.204119,18.754819
 •  +421 41 513 1601
 •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.