Harmonogram prezentácií diplomových projektov

V tabuľke nižšie je zverejnený harmonogram prezentácií diplomových projektov. Prezentácie sa budú konať 15.2.2018 o 9:00 v miestnosti AB 021.

P.č. Čas Diplomant Názov Vedúci
1. 9:00 Bc. Cefer Viktor Vyšetrovanie komutačných procesov VPS v oblastiach s veľmi vysokými spínacími frekvenciami Frivaldský Michal, doc. Ing. PhD.
2. 9:20 Bc. Hanzély Milan Monitorovací a vyhodnocovací systém tlaku pneumatík v automobile Drgoňa Peter, doc. Ing. PhD.
3. 9:40 Bc. Kupčov Adrián Bezpečnostný systém do automobilu Drgoňa Peter, doc. Ing. PhD.
4. 10:00 Bc. Haládik Juraj Vývoj a overenie rekonštrukcie elektrického stroja so zabudovanými elementmi technológie IoT Pavlásek Pavel, doc. Ing. PhD.
5. 10:20 Bc. Janoušek Michal Vytvorenie výučbového modulu pre výučbu Elektroniky Hargaš Libor, doc. Ing. PhD.
6. 10:40 Bc. Lagin Miroslav Triediaca a inšpekčná linka s vizuálnym systémom Koniar Dušan, doc. Ing. PhD.
7. 11:00 Bc. Mičúch Roman Vzdelávacie moduly pre predmet Logické obvody v prostredí LabVIEW Koniar Dušan, doc. Ing. PhD.
8. 11:20 Bc. Kubiš Matej Využitie riadiacich a komunikačných systémov pre automotive aplikácie Adamec Juraj, Ing.
9. 11:40 Bc. Lenkavský Jakub Meranie ekonomiky jazdy vozidla so spaľovacím motorom Danko Matúš, Ing.
10. 12:00 Bc. Beňo Patrik Návrh jednokolesového vozidla s BLDC motorom Šedo Jozef, Ing. PhD.
11. 12:20 Bc. Pilátik Jozef Fotovoltický striedač s kompenzáciou vyšších harmonických Šedo Jozef, Ing. PhD.
12. 12:40 Bc. Sojka Peter CNC fréza pre frézovanie DPS s RF komunikáciou prostredníctvom nízko – výkonového RF vysielača Jaroš Viliam, Ing.
13. 13:00 Bc. Rizman Michal Plnofarebný zobrazovač Hock Ondrej, Ing. PhD.
14. 13:20 Bc. Kolena Vladimír Návrh a simulácia riadenia robotickej ruky Hock Ondrej, Ing. PhD.
15. 13:40 Bc. Nosáľ Radovan Návrh a realizácia modulárneho riešenia meničového systému pre riadenie manipulátora Hock Ondrej, Ing. PhD.