Obhajoby diplomového seminára

Dňa 4.6.2018 sa budú konať obhajoby z predmetu diplomový seminár v miestnosti AB 021 od 08:00.

Komisia bude v zložení:

  • doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
  • doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.
  • Ing. Jozef Šedo, PhD.
  • školiteľ práce

Meno Názov DP Školitel
1 8:00 Patrik Beňo Návrh jednokolesového vozidla s BLDC motorom Šedo Jozef, Ing.  PhD.
2 8:10 Jozef Pilátik Fotovoltický striedač s kompenzáciou vyšších harmonických Šedo Jozef, Ing. PhD.
3 8:20 Viktor Cefer Vyšetrovanie komut. procesov VPS v oblastiach s veľmi vysokými spín. frekvenciami Frivaldský Michal, doc. Ing. PhD.
4 8:30 Juraj Haládik Vývoj a overenie rekonštrukcie elektr. stroja so zabudovanými elementmi techn. IoT Pavlásek Pavel, doc. Ing. PhD.
5 8:40 Milan Hanzély Monitorovací a vyhodnocovací systém tlaku pneumatík v automobile Drgoňa Peter, doc. Ing. PhD.
6 8:50 Adrián Kupčov Bezpečnostný systém do automobilu Drgoňa Peter, doc. Ing. PhD.
7 9:00 Michal Janoušek Vytvorenie výučbového modulu pre výučbu Elektroniky Hargaš Libor, doc. Ing. PhD.
8 9:10 Vladimír Kolena Návrh a simulácia riadenia robotickej ruky Hock Ondrej, Ing. PhD.
9 9:20 Michal Rizman Plnofarebný zobrazovač Hock Ondrej, Ing. PhD.
10 9:30 Matej Kubiš Využitie riadiacich a komunikačných systémov pre automotive aplikácie Adamec Juraj, Ing.
11 9:40 Miroslav Lagin Triediaca a inšpekčná linka s vizuálnym systémom Koniar Dušan, doc. Ing. PhD.
12 9:50 Roman Mičúch Vzdelávacie moduly pre predmet Logické obvody v prostredí LabVIEW Koniar Dušan, doc. Ing. PhD.
13 10:00 Jakub Lenkavský Meranie ekonomiky jazdy vozidla so spaľovacím motorom Danko Matúš, Ing.
14 10:10 Peter Sojka CNC fréza pre frézovanie DPS s RF komunik. prostredníctvom nízkovýkon. RF vysielača Jaroš Viliam, Ing.