Významné ocenenie pre nášho pracovníka

Významným ocenením vysokej odbornej a pedagogickej úrovne s celosvetovým dopadom pre doc. Ing. Pavla Pavláska, PhD. a fakultu Elektrotechnicky a informačných technológii, Žilinskej univerzity v Žiline je pozvanie, nominácia a menovanie za „reviewera“ medzinárodnej konferencie:
The Third International Conference on Economic and Business Management, FEBM 2018  
October 20-22 in Huhhot, China

Reviewer Certificate FEBM2018

Univerzálny balansovací systém trakčných batérií elektromobilov – Projekt Nadacia VW

Grantový program

ROZVÍJAŤ TECHNIK(O)U

Projekt podporený nadáciou Volkswagen Slovakia je riešený na Katedre mechatroniky a elektroniky. Projekt sa zoberá aktuálnou témou životnosti a bezpečnost batérií na báze lítia. V súčasnosti sa výrobcovia trakčných lítiových batérií zaoberajú najmä zvýšením energetickej hustoty batériových článkov. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť univerzálny aktívny systém balansovania batérií, ktorý bude schopný na základe riadenia toku energie medzi článkami zvýšiť životnosť a bezpečnosť batérií EV. Pokračovať v čítaní „Univerzálny balansovací systém trakčných batérií elektromobilov – Projekt Nadacia VW“

Informácie ku konaniu inžinierskych štátnic

Termín konania štátnic : 27.6.2018 (streda), miestnosti AB 117 a AB 113. Miestnosť AB 021 je študentom k dispozícií ako „servisná“ miestnosť, kde si môžu odložiť veci a tráviť čas počas štátnicového dňa. Začiatok štátnic je naplánovaný cca na 8:45 h., pred samotnými obhajobami a skúškami sú všetci štátnicujúci študenti spolu predstavení skúšobnej komisii. Pokračovať v čítaní „Informácie ku konaniu inžinierskych štátnic“