Finálové kolo TMR 2018

Technická Myšlienka Roka 2018 sa bude konať 17.4.2108 (utorok) v priestoroch AF 108 a AF 204, Žilinskej univerzity v Žiline. Začiatok súťaže je plánovaný na 8:45 v AF 108, kde vedúci Katedry mechatroniky a elektroniky doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD. a prodekan pre rozvoj a zahraničné styky prof. Ing. Peter Brída, PhD. slávnostne otvoria súťaž TMR. Pokračovať v čítaní „Finálové kolo TMR 2018“

Zoznam postupujúcich projektov

Mali sme ťažkú robotu vybrať spomedzi 36 prác tie, ktoré sa zúčastnia finálového kola. Výberové kolo vyhodnocovali 4 pracovníci UNIZA:
  • Ing. Ondrej Hock, PhD.
  • Ing. Slavomír Kaščák, PhD.
  • Ing. Michal Praženica, PhD.
  • Ing. Jozef Šedo, PhD.
a 2 pracovníci firmy ON Semiconductor:
  • Ing. Viliam Jaroš, PhD.
  • Ing. Boris Kozáček, PhD.
Zvažovali sme ako už obvykle náročnosť prác, technické prevedenie, množstvo vykonanej práce, … podľa opisu projektov, ktoré ste nám zaslali. V prílohe zasielam dokumenty o výberovom konaní. Práce, ktoré sú vyznačené zelenou farbou boli vybraté do finálového kola.
Z dôvodu veľkého záujmu z Vašej strany, sme sa rozhodli, že do finálového kola postúpi prvých 22 a finálové kolo bude rozdelené do 2 sekcií. Kvôli zhodnosti bodov z výberového konania je konečný počet 23 prác.
Nakoniec chceme všetkým zúčasteným poblahoželať, aspoň touto cestou, veľa úspechov pri dokončovaní prác a tým, ktorých práce nepostúpili do FK, vydržte v usilovnej práci.
Samozrejme práce, ktoré sme vybrali do FK, sa nemusia z nejakého dôvodu dokončiť, takže časom budú oslovované kontaktné osoby prác, podľa poradia vo VK.

Pokračovať v čítaní „Zoznam postupujúcich projektov“

Zoznam prihlásených projektov


Do ročníka súťaže Technická myšlienka roka 2018 sa prihlásilo 36 súťažných projektov z 10 stredných škôl z celého Slovenska. Zoznam prihlásených projektov môžete vidieť v článku nižšie.

Škola Počet prác
SPŠD Košice 4
SPŠE Košice 10
SPŠ Myjava 3
SŠ Kysucké Nové Mesto 5
SOŠ Stará Turá 2
SŠ Tvrdošín 3
SPŠ Poprad 1
SOŠT Michalovce 4
SOŠE Žilina 2
SPŠD Trnava 1

Pokračovať v čítaní „Zoznam prihlásených projektov“