Laboratórium elektromagnetickej kompatibility (AB09) je vybavené špičkovými meracími prístrojmi renomovaných svetových značiek ako sú Frankonia, Rohde-Schwarz, Fluke. V laboratóriu je možné realizovať nasledovné merania:

 • testovanie odolnosti zariadení voči elektromagnetickému poľu - do 10 V/m v rozsahu 80-1000 MHz
 • meranie vedeného rušenia (svorkových rušivých napätí) - v rozsahu 9 kHz - 1 GHz  
 • meranie vyžarovaného rušenia (rušivého elektromagnetického poľa) - v rozsahu 9 kHz - 2 GHz 
 • testovanie odolnosti voči elektrostatickému výboju - do 15 kV
 • testovanie odolnosti zariadení voči zhlukom impulzov - do 4 kV
 • testovanie odolnosti zariadení voči krátkodobým poklesom, krátkym prerušeniam a kolísaniu napätia na vstupoch sieťového napájania
 • Vybavenie laboratória
  • FSL6 – spektrálny analyzátor, 9kHz .. 6GHz
  • SMA100A - signálny generátor
  • GTEM 1000 - komora
  • FLH120B - výkonový zosilňovač
  • C5081 - smerová spojka
  • PMS1084 - merač výkonu
  • EFS-10 - merač intenzity poľa
  • RFLAB - riadiaci SW s licenciou na meranie odolnosti
  • 11867 - pulzný limiter
  • NSG 435 - simulátor elektrostatických výbojov
  • SHC-PROBE - napäťová sonda
  • F-33-1 - prúdová sonda
  • ENV216 TWO-LINE – umelá sieť
  • AOR AR2000 – frekvenčný monitor
  • Osciloskop Tectronix MDO 4104-6, Osciloskop Tektronix TDS-3054, Napäťová sonda k osciloskopu P 5200, Prúdová sonda so zosilňovačom k osciloskopu TCP303-TCPA300
  • Stolný multimeter Fluke8845A
  • RLC meter MT4090
  • Generátor GFG3015, Hrebeňový generátor RSE-1000

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 •  GPS: 49.204119,18.754819
 •  +421 41 513 1601
 •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.