Predmety:

Elektronika 1

Elektronika 2
Virtuálna inštrumentácia
Počítače v priemyselnej automatizácii 2
Electronics 1
Virtual Instrumentation

   Meno: doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.
   Katedra mechatroniky a elektroniky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita,
   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
   Miestnosť: Budova AB, č. dv. AB025,
   +421 41 513 1624, libor.hargas@fel.uniza.sk

 

Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1998) – v odbore Telekomunikácie (ŽU v Žiline)
 • PhD. (2009) – v odbore Telekomunikácie (ŽU v Žiline)
 • doc. (2010) – v odbore Telekomunikácie (ŽU v Žiline)

Oblasti odborného záujmu:

 • Spracovanie a analýza obrazu pre biomedicínske a lekárske aplikácie
 • Počítačové videnie v oblasti mechatroniky a priemyselných aplikácií
 • Virtuálna inštrumentácia v prostredí NI LabVIEW: zber a vyhodnocovanie signálov, Vision Development a IMAQ
 • Základy elektroniky a číslicovej elektroniky
 • Návrh a transfer diagnostických metód z technického do lekárskeho prostredia

Riešené projekty:

 • APVV-15-0462: Výskum sofistikovaných metód analýzy dynamických vlastností mikroskopických častí respiračného systému
 • KEGA 071ŽU-4/2017: Formovanie kľúčových kompetencií a efektívna podpora mobility študentov technických fakúlt: Modelovanie, tvorba a hodnotenie koncepcií flexibilného vzdelávania
 • VEGA 1/0160/17: Farmakologické ovplyvnenie obranných mechanizmov dýchacích ciest, zápalu a remodelácie derivátmi flavonolov v podmienkach experimentálnej alergickej astmy

Publikačná činnosť: (najvýznamnejšie publikácie)

 • KONIAR, D., HARGAŠ, L., LONCOVÁ, Z., DUCHOŇ, F., BEŇO, P.: Machine vision application in animal trajectory tracking, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 127, April 2016, Pages 258–272, ISSN: 0169-2607 (CC, IF: 1,897)
 • HARGAŠ, L., KONIAR, D., ŠTOFAN, S.: Sophisticated biomedical tissue measurement using image analysis and virtual instrumentation, LabVIEW. Practical applications and solutions, Rijeka, InTech, 2011, ISBN 978-953-307-650-8, p. 155-180
 • HARGAŠ, L., KONIAR, D., SIMONOVÁ, A., HRIANKA, M., LONCOVÁ, Z.: Novel machine vision tools applied in biomechatronic tasks, In: Procedia Engineering, Modeling of mechanical and mechatronic systems MMaMS 2014. - ISSN 1877-7058. - Vol. 96 (2014), online, s. 148-156
 • HARGAŠ, L., KONIAR, D., ŠTOFAN, S.: Advanced methodology for frequency description of biomechanical systems, Procedia Engineering, Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems, Vol. 48, 2012, ELSEVIER, ISSN: 1877-7058
 • HARGAŠ L., KONIAR D., ŠTOFAN S., HRIANKA M., SIMONOVÁ A.: Software equipment for microscope video acquisition and image processing , Applied Electronics 2011, International Conference, Pilsen, 7-8 September 2011, IEEE Catalog Number CFP1169A-PRT, ISBN 978-80-7043-987-6, ISSN 1803-7232

Ocenenia:

 • Certified LabVIEW Associate Developer – CLAD
 • Ocenenie TOP Inovácie v zdravotníctve za rok 2018 za návrh diagnostického systému pre analýzu ciliárneho epitelu dýchacích ciest

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 •  GPS: 49.204119,18.754819
 •  +421 41 513 1601
 •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.