RSF 14-49-00079 P: Nové metódy a algoritmy kombinovaného spracovania signálov a obrazov s neznámymi parametrami v promising radaroch a komunikačných systémoch

Anotácia:

Projekt rieši problematiku v Moskovskom energetickom inštitúte na Národnej výskumnej univerzite v rámci Katedry rádiotechnických zariadení a anténnych systémov.

Obdobie riešenia:

09/2014 – 12/2018

Zodpovedný riešiteľ:

Yurij Kutojans, Univerzita Le Mans, Francúzsko

Spoluriešitelia:

Branislav Dobrucký

 

 

314/17_RT: Univerzálny balansovací systém trakčných batérií elektromobilov

Anotácia:

Cieľom projektu je vytvorenie univerzálneho balansera trakčných lítiových batérií všetkých typov. Systém balansera zahŕňa aktívne – pasívny balanser s inteligentným riadiacim systémom zaručujúcim zvýšenie cyklovateľnosti a bezpečnosti rôznych typov batérií.

Obdobie riešenia:

09/2017 – 04/2018

Zodpovedný riešiteľ:

Doc. Ing. Peter Drgoňa, PhD.

Spoluriešitelia:

Matúš Danko, Juraj Adamec,  Michal Taraba

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.