AUTOTRONIKA – I. stupeň štúdia (Bc.)

Odporúčaný študijný plán

Škola: Žilinská univerzita                                                                                                                         Fakulta: FEIT / Žilina

Akademický rok: 2019/2020                                                                                                Forma: Denné bakalárske štúdium

Odbor: elektrotechnika                                                                                                                                                Ročník: 1

Program: autotronika

Študijné plány pre študijné skupiny   3x2C1x

    Predmet

Rozsah

Typ

Katedra

Kredit

 Zimný semester

Povinné predmety

 3B0100  matematika 1

4 -   4 -  0

S

AMsj

 9

 3B0101  elektrické obvody 1

2 -   2 -  0

S

TEBI

 6

 3B0102  algoritmizácia a programovanie

2 -   2 -  0

S

RIS

 6

 3B0103  úvod do fyziky

2 -   1 -  0

S

F

 5

 3B0104  základy elektroinžinierstva

1 -   2 -  0

S

VES

 4

 Letný semester

Povinné predmety

 3B0200  matematika 2

4 -   3 -  0

S

AMsj

 8

 3B0201  elektrické obvody 2

2 -   2 -  0

S

TEBI

 5

 3B0202  fyzika 1

3 -   2 -  1

S

F

 7

 3B0203  programovanie v C++

2 -   2 -  0

S

RIS

 5

 3B0204  meranie a meracie systémy

2 -   0 -  3

S

MAE

 5

 
Škola: Žilinská univerzita                                                                                                                         Fakulta: FEIT / Žilina

Akademický rok: 2019/2020                                                                                               Forma: Denné bakalárske štúdium

Odbor: elektrotechnika                                                                                                                                                 Ročník: 2

Program: autotronika

Študijné plány pre študijné skupiny   3x2C2x

    Predmet

Rozsah

Typ

Katedra

Kredit

 Zimný semester

Povinné predmety

 3B0300  matematika 3

3 -   2 -  0

S

AMsj

 6

 3B0301  elektrické obvody 3

3 -   2 -  1

S

TEBI

 7

 3B0302  elektronika 1

2 -   0 -  3

S

ME

 5

 3B0303  fyzika 2

3 -   2 -  1

S

F

 7

 3B2300  autotronika

3 -   0 -  3

S

ME

 5

 Letný semester

Povinné predmety

 3B0400  elektronika 2

2 -   0 -  3

S

ME

 6

 3B0406  mikroprocesorové systémy

3 -   0 -  3

S

ME

 7

 3B2400  automobilové motory

3 -   2 -  0

S

ME

 5

Povinne voliteľné predmety

 3B0407  mechatronika

2 -   0 -  2

S

ME

 6

 3B2401  elektrotechnika cestných vozidiel

2 -   0 -  2

S

MAE

 6

 
Škola: Žilinská univerzita                                                                                                                         Fakulta: FEIT / Žilina

Akademický rok: 2019/2020                                                                                               Forma: Denné bakalárske štúdium

Odbor: elektrotechnika                                                                                                                                                 Ročník: 3

Program: autotronika

Študijné plány pre študijné skupiny   3x2C3x

    Predmet

Rozsah

Typ

Katedra

Kredit

 Zimný semester

Povinné predmety

 3B0504  výkonová elektronika

3 -   0 -  2

S

ME

 6

 3B0505  elektrické pohony

2 -   1 -  1

S

ME

 6

 3B2500  vnorené procesorové systémy pre automobilové aplikácie

3 -   0 -  3

S

ME

 6

 3B2501  automatická relulácia v autotronike

2 -   1 -  1

S

ME

 6

Povinne voliteľné predmety

 3B2502  dynamika cestných vozidiel 1 (ICE)

3 -   3 -  0

S

CMD

 6

 3B2503  diagnostika elektrických systémov automobilov

2 -   1 -  1

S

MAE

 6

 3B2504  snímače a akčné členy

2 -   0 -  2

S

MAE

 6

 Letný semester

Povinné predmety

 3B0600  cudzí jazyk

0 -   4 -  0

S

ÚCV

 3

 3B2300  bakalársky projekt z autotroniky

0 -   4 -  0

S

ME

 4

 3B2601  predmet štátnej skúšky

0 -   4 -  0

S

ME

 5

 3B2603  vypracovanie a obhajoba bakalárskej práce

0 -  17 -  0

S

ME

10

Povinne voliteľné predmety

 3B0605  výkonové polovodičové systémy

5 -   0 -  4

S

ME

 4

 3B0606  elektrické pohony 2

5 -   2 -  2

S

VES

 4

 3B2602  riadiace systémy vozidiel ICE

4 -   0 -  4

S

ME

 4

 

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.