Špecializácia:

Výkonové elektronické systémy

Výkonová elektronika

Odporúčaný študijný plán

Škola: Žilinská univerzita                                                                                   Fakulta: EIT / Žilina

Študijný odbor: Elektrotechnika                                                Forma: Denné inžinierske štúdium

Študijný program: Výkonové elektronické systémy                                                                           

Ročník: 1

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Mikroprocesory, mikropočítače a DSP

2-1-3

doc. Drgoňa

7

 

Teória automatického riadenia 1

3-0-2

doc. Simonová

6

 

Elektromagnetická kompatibilita v elektronike

3-1-1

prof. Špánik

7

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Výkonová elektronika

 

Štatistické a numerické metódy

2-2-0

doc. Špániková

5

 

Číslicové meracie prístroje a systémy

2-1-1

doc. Gutten

5

Letný semester

Povinné predmety

 

Návrh zákazníckych integrovaných obvodov

2-0-3

doc. Drgoňa

5

 

Analýza a syntéza výkonových elektronických obvodov

2-0-2

prof. ŠpániK

6

 

Výkonové polovodičové meniče

3-1-2

prof. Špánik

7

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Výkonová elektronika

 

Trakčné batérie a nabíjacia infraštruktúra

2-0-2

doc. Frivaldský

6

 

Virtuálna inštrumentácia

2-0-2

doc. Hargaš

6

 

 

 

Ročník: 2

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Návrh a konštrukcia výkonových polovodičových systémov

2-3-1

doc. Frivaldský

8

 

Aplikácie výkonovej elektroniky

3-0-1

doc. Frivaldský

5

 

Diplomový projekt z výkonovej elektroniky 1

0-5-0

KME

6

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Výkonová elektronika

 

Elektrický prenos výkonu vozidiel HEV a EV

2-2-0

doc. Koniar

5

 

Riadenie elektrických pohonov 1

3-2-0

doc. Pospíšil

6

 

Využitie elektrickej energie

2-2-0

doc. Braciník

5

Letný semester

Povinné predmety

 

Diplomový projekt z výkonovej elektroniky 2

0-3-0

KME

5

 

Vypracovanie a obhajoba diplomovej práce

0-10-0

 

10

 

Predmet štátnej skúšky

0-2-0

 

5

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Výkonová elektronika

 

Podnikové manažérstvo kvality

2-2-0

prof. Altus

4

 

Diskrétne riadenie výkonových systémov

3-2-2

doc. Frivaldský

6

Skok na výber špecializácie.

 

Výkonové elektronické systémy

Mechatronické systémy

Odporúčaný študijný plán

Škola: Žilinská univerzita                                                                                   Fakulta: EIT / Žilina

Študijný odbor: Elektrotechnika                                                Forma: Denné inžinierske štúdium

Študijný program: Výkonové elektronické systémy                                                                           

Ročník: 1

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Mikroprocesory, mikropočítače a DSP

2-1-3

doc. Drgoňa

7

 

Teória automatického riadenia 1

3-0-2

doc. Simonová

6

 

Elektromagnetická kompatibilita v elektronike

3-1-1

prof. Špánik

7

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Mechatronické systémy

 

Počítače v priemyselnej automatizácii 2

2-0-2

doc. Hargaš

5

 

Číslicové meracie prístroje a systémy

2-1-1

doc.  Gutten

5

Letný semester

Povinné predmety

 

Návrh zákazníckych integrovaných obvodov

2-0-3

doc. Drgoňa

5

 

Analýza a syntéza výkonových elektronických obvodov

2-0-2

prof. ŠpániK

6

 

Výkonové polovodičové meniče

3-1-2

prof. Špánik

7

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Mechatronické systémy

 

Mechatronické systémy

2-1-2

doc. Pavlásek

6

 

Virtuálna inštrumentácia

2-0-2

doc. Hargaš

6

 

Ročník: 2

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Návrh a konštrukcia výkonových polovodičových systémov

2-3-1

doc. Frivaldský

8

 

Aplikácie výkonovej elektroniky

3-0-1

doc. Frivaldský

5

 

Diplomový projekt z výkonovej elektroniky 1

0-5-0

KME

6

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Mechatronické systémy

 

Riadenie elektrických pohonov 1

3-2-0

doc. Pospíšil

6

 

Logické obvody

3-0-2

doc. Koniar

5

 

Využitie elektrickej energie

2-2-0

doc. Braciník

5

Letný semester

Povinné predmety

 

Diplomový projekt z výkonovej elektroniky 2

0-3-0

KME

5

 

Vypracovanie a obhajoba diplomovej práce

0-10-0

 

10

 

Predmet štátnej skúšky

0-2-0

 

5

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Mechatronické systémy

 

Podnikové manažérstvo kvality

2-2-0

prof. Altus

4

 

Diskrétne riadenie výkonových systémov

3-2-2

doc. Frivaldský

6

 

Skok na výber špecializácie.

Výkonové elektronické systémy

Autotronika a elektromobilita

Odporúčaný študijný plán

Škola: Žilinská univerzita                                                                                   Fakulta: EIT / Žilina

Študijný odbor: Elektrotechnika                                       Forma: Denné inžinierske štúdium

Študijný program: Výkonové elektronické systémy                                                                           

Ročník: 1

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Mikroprocesory, mikropočítače a DSP

2-1-3

doc. Drgoňa

7

 

Teória automatického riadenia 1

3-0-2

doc. Simonová

6

 

Elektromagnetická kompatibilita v elektronike

3-1-1

prof. Špánik

7

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Autotronika a elektromobilita

 

Modelovanie elektromagnetického poľa

2-0-2

doc. Faktorová

5

 

Dynamika pohybu vozidla

2-2-0

doc. Pavlásek

5

Letný semester

Povinné predmety

 

Návrh zákazníckych integrovaných obvodov

2-0-3

doc. Drgoňa

5

 

Analýza a syntéza výkonových elektronických obvodov

2-0-2

prof. ŠpániK

6

 

Výkonové polovodičové meniče

3-1-2

prof. Špánik

7

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Autotronika  a elektromobilita

 

Trakčné batérie a nabíjacia infraštruktúra

2-0-2

doc. Frivaldský

6

 

Mechatronické systémy

2-1-2

doc. Pavlásek

6

 

 

Ročník: 2

Číslo

Predmet

Rozsah

Zabezpečuje

Kredity

Zimný semester

Povinné predmety

 

Návrh a konštrukcia výkonových polovodičových systémov

2-3-1

doc. Frivaldský

8

 

 Aplikácie výkonovej elektroniky

3-0-1

doc. Frivaldský

5

 

Diplomový projekt z výkonovej elektroniky 1

0-5-0

KME

6

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Autotronika  a elektromobilita

 

Riadenie elektrických pohonov 1

3-2-0

doc. Pospíšil

6

 

Riadiace systémy vozidiel EV a HEV

2-0-3

prof. Špánik

5

 

Elektrický prenos výkonu vozidiel HEV a EV

2-2-0

doc. Koniar

5

Letný semester

Povinné predmety

 

Diplomový projekt z výkonovej elektroniky 2

0-3-0

KME

5

 

Vypracovanie a obhajoba diplomovej práce

0-10-0

 

10

 

Predmet štátnej skúšky

0-2-0

 

5

Povinne voliteľné predmety pre špecializáciu Autotronika  a elektromobilita

 

Podnikové manažérstvo kvality

2-2-0

prof. Altus

4

 

Ekonomické aspekty elektromobility

2-3-0

doc. Pavlásek

6

Skok na výber špecializácie.

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.