Univerzálny balansovací systém trakčných batérií elektromobilov – Projekt Nadacia VW

Grantový program

ROZVÍJAŤ TECHNIK(O)U

Projekt podporený nadáciou Volkswagen Slovakia je riešený na Katedre mechatroniky a elektroniky. Projekt sa zoberá aktuálnou témou životnosti a bezpečnost batérií na báze lítia. V súčasnosti sa výrobcovia trakčných lítiových batérií zaoberajú najmä zvýšením energetickej hustoty batériových článkov. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť univerzálny aktívny systém balansovania batérií, ktorý bude schopný na základe riadenia toku energie medzi článkami zvýšiť životnosť a bezpečnosť batérií EV. Pokračovať v čítaní „Univerzálny balansovací systém trakčných batérií elektromobilov – Projekt Nadacia VW“

Informácie ku konaniu inžinierskych štátnic

Termín konania štátnic : 27.6.2018 (streda), miestnosti AB 117 a AB 113. Miestnosť AB 021 je študentom k dispozícií ako „servisná“ miestnosť, kde si môžu odložiť veci a tráviť čas počas štátnicového dňa. Začiatok štátnic je naplánovaný cca na 8:45 h., pred samotnými obhajobami a skúškami sú všetci štátnicujúci študenti spolu predstavení skúšobnej komisii. Pokračovať v čítaní „Informácie ku konaniu inžinierskych štátnic“

Informácie ku konaniu bakalárskych štátnic

Termín konania štátnic : 20.6.2018 (streda), miestnosti AB 117 a AB 113. Miestnosť AB 021 je študentom k dispozícií ako „servisná“ miestnosť, kde si môžu odložiť veci a tráviť čas počas štátnicového dňa. Začiatok štátnic je naplánovaný cca na 8:45 h., pred samotnými obhajobami a skúškami sú všetci štátnicujúci študenti spolu predstavení príslušnej skúšobnej komisii. Pokračovať v čítaní „Informácie ku konaniu bakalárskych štátnic“