Finálové kolo TMR 2018

Technická Myšlienka Roka 2018 sa bude konať 17.4.2108 (utorok) v priestoroch AF 108 a AF 204, Žilinskej univerzity v Žiline. Začiatok súťaže je plánovaný na 8:45 v AF 108, kde vedúci Katedry mechatroniky a elektroniky doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD. a prodekan pre rozvoj a zahraničné styky prof. Ing. Peter Brída, PhD. slávnostne otvoria súťaž TMR. Pokračovať v čítaní „Finálové kolo TMR 2018“

Spracovanie EMG signálu pre ovládanie robotickej ruky

Riešiteľ témy navrhne elektroniku pre spracovanie signálu EMG. Elektromyografia je spôsob zachycujúci elektrickú aktivitu svalov. Tieto signály chceme ďalej spracovať v mikrokontroléry MSP403 a ovládať nimi robotickú ruku, ktorú máme na katedre (viď. obr.1). Základný pohyb, ktorý chceme detegovať a simulovať na robotickej ruke, je zavretie dlane do päste.

Obr.1 Hlavná myšlienka projektu (obrázok prevzatý z http://proj.egeniuses.net/wp-content/uploads/2017/09/kkkk-1024×576.jpg)

Podobné témy: http://www.instructables.com/id/Muscle-EMG-Sensor-for-a-Microcontroller/

Robotická ruka ovládaná pohybmi ruky

Riešiteľ projektu bude pracovať na výrobe „rukavice“ ovládajúcej robotickú ruku (viď. obr.1). Robotická ruka bude kopírovať pohyby rukavice, na ktorej budú flex senzory (viď. obr.2). Pre riadenie robotickej ruky a snímanie rukavice budeme využívať mikrokontrolér MSP430.

Obr.1 Hlavná myšlienka projektu Obr.2 Hotová rukavica

Zdroj témy: http://www.instructables.com/id/DIY-Robotic-Hand-Controlled-by-a-Glove-and-Arduino/